ବଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - କ୍ରି. (ପଦ୍ୟ) (ସଂସ୍କୃତ - ବ୍ୟୟ)[ସମ୍ପାଦନା]

Bae karibā (See)

ଯେତେ ବିଲେ ନ ସରଇ, ଅଧିକୁଁ ଅଧିକ ବଢ଼ଇ— ଭୂପତି, ପ୍ରେମପଞ୍ଚାମୃତ