ବଇଷମ୍ୟ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଇଷମ୍ୟ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଗ୍ରାମ୍ୟ - (ପଦ୍ୟ) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଷମ୍ୟ (ଦେଖ) - B&aline;i̱shamya (See)

ଷାଷାଣ୍ଡ ପଥ ବଇଷମ୍ୟ, ଯେ ପ୍ରତିଲୋତର ସଂସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥ. ଭାଗବତ