ବଏ ନାମା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଏ ନାମା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଫାରାସୀ - ବୈନାମାହ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ବିକ୍ରୟ ପତ୍ର — ୧. Deed of sale.
୨. ଅଦାଲତରେ ନିଲାମ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ୱନ୍ଧେ ଅଦାଲତଙ୍କ ମୋହରଯୁକ୍ତ ସାଟିଫିକେଟ୍ — ୨. A certificate of sale signed by the court.