ବକର୍ଣ୍ଣା ଦୁଧ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବକର୍ଣ୍ଣା ଦୁଧ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ସଦ୍ୟଃପ୍ରସୂତା ଗାଭୀର ଦୁଧ; କଷ ଦୁଧ—(ନନ୍ଦେ) —୧. Milk of a newly delivered cow.
୨. ପଡ଼ିଆ ଗାଈର ଦୁଧ — ୨. Milk of a cow which has gone dry.