ବକ୍ରତାଳ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବକ୍ରତାଳ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ବହୁବ୍ରୀହ; ବକ୍ର+ତାଳ; ନାଳ)[ସମ୍ପାଦନା]

ମୁହଁରେ ଫୁଙ୍କିଯିବା ଏକପ୍ରକାର ବାଜା — A kind of musical instrument blown by the mouth.