ବକ ବ୍ରତ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବକ ବ୍ରତ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବକ ବୃତ୍ତି; ବକ ଧାର୍ମିକତା — Hypocricy.

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - ପୁଲିଙ୍ଗ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବକ ଧାର୍ମିକ —Hypocritical.