ବାଜି ରଖିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବାଜି ରଖିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


[ବାଜିପକା(କେ)ଇବା, ବାଜିଲଗା(ଗେ(ଇବା—ଅନ୍ୟରୂପ]

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

[ବାଜି ରଖାଯି(ହେ)ବା, ବାଜି ଲାଗିବା, ବାଜି ପଡ଼ିବା—ବିଶେଷ୍ୟରୂପ]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବାଜି ମାରିବା (୧) (ଦେଖ) - Bāji māribā (୧) (See).ବାଜି ରଖିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରି.[ସମ୍ପାଦନା]

ଦ୍ୟୂତାଦି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧନ ପଣରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରିବା