ବିପ୍ରବର

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବିପ୍ରବର

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (୭ମୀ ତତ୍; ବିପ୍ର+ବର)[ସମ୍ପାଦନା]

  1. ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ; ବ୍ରାହ୍ମଣ-ଶ୍ରେଷ୍ଠ — A very pious Brāhmaṇa