ଭକୁ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭକୁ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ଭକୁଆ—ଅନ୍ୟରୂପ)

[ଭକେ (କୋ)ଈ—ସ୍ତ୍ରୀ] 

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - ଓ ବି— (ସଂସ୍କୃତ - ଭେକ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ବକା; ବଗା; ବୋକା; ଓଲୁ; ନିର୍ବୋଧ —Foolish; a fool; a simple ton.
୨. ହତବୁଦ୍ଧି; କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ— ବିମୁଢ଼ —୨. Dumb-founded; bewildered; nonplussed.
୩. ମୁର୍ଖ —୩. Ignorant; an ignoramus.ଭକୁ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ଭକୁଆ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ବୈଦେଶିକ - (ଆ) ବିଣ— [ସଂସ୍କୃତ - ଭକ୍ତବତ୍ (ନିଷ୍ପନ୍ଦ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଓଲୁ ; ବୁଦ୍ଧିହୀନ —୧. Stupid.
୨. କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟବିମୂଢ଼ —୨. Bewildered; dumb- founded.

[ଉ— ବ୍ୟର୍ଥରେ ତୁମ୍ଭେ ମର ନାହିଁ—ଭକୁଆ ହୋଇ ଲଡ଼ୁ ବୋଲିବା ମାତ୍ରକେ ଭୋକ ଯାଏ ନାହିଁ ତୁଳସୀ. ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ. ଆଦି]