ଭକ୍ତିଳ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭକ୍ତିଳ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଭକ୍ତିଳା—ସ୍ତ୍ରୀ) 

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - ପୁଂ. (ଭକ୍ତି+ଳ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଭକ୍ତିଦାତା (ହିନ୍ଦୀ - ଶ.) — [[]] (ଦେଖ) - —bhaktidātā (See).

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଉତ୍ତମ ଘୋଡ଼ା (ହିନ୍ଦୀ - ଶବ୍ଦସାଗର) —A good horse.