ଭକ୍ତିସୂତ୍ର

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭକ୍ତିସୂତ୍ର

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ରଚିତ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭକ୍ତି ବିଷୟକ ସୂତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥ (ହିନ୍ଦୀ - ଶ.) —Name of a treatise on devotion by sage Ṡāṇḍilya.