ଭକ୍ତି ଦେଖାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭକ୍ତି ଦେଖାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେବତା ବା ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା — To give expression to one's regard or devotion to a Deity or an adorable person.