ଭକ୍ତି ସଞ୍ଚାର

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭକ୍ତି ସଞ୍ଚାର

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଭକ୍ତ୍ୟୁଦ୍ଗମ, ଭକ୍ତ୍ୟୁଦ୍ରେକଅନ୍ୟରୂପ

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (୬ଷ୍ଠୀ ତତ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିଭାବର ବା ଭକ୍ତିରସର ଉଦୟ —The rising of the sentiment of devotion in a person's mind.