ଭକ୍ତୟା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭକ୍ତୟା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଭକ୍ତ —୧. Devoted.
୨. ଭକ୍ତ— ବତ୍ସଳ —୨. Attached to one's devotee.

(ଉ—ତାହାକୁ ଭାଗବତ କହି, ଦାସଭକ୍ତିଆ ଅଟେ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣତମ. ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ)

୩. (ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ଲାଗେ; ଯଥା—ମଧୁରଭକ୍ତିଆ) —୩. Having devotion.

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଭକ୍ତ —୧. A devotee.

(ଉ—ସିଂହ ଶୃଗାଳ ପଥର ମହିମା, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିଆମାନେ ତା ଜାଣିମା ପ୍ରାଚୀ. ରହସ୍ୟ—ମଞ୍ଜରୀ)

୨. ଭଣ୍ଡ ଭକ୍ତ —୨. A hyposritical devotee.