ଭକ୍ ଭକୁମ୍ କୁମ୍

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭକ୍ ଭକୁମ୍ କୁମ୍

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ଅ (ଧ୍ୱନ୍ୟନୁକରଣ)[ସମ୍ପାଦନା]

ପାରାମାନଙ୍କର ପ୍ରଣୟ— ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଘୁମୁରା — The cooing of a pigeon.