ଭଗାଭାଗି କରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭଗାଭାଗି କରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଭାଗିଆଭାଗି କରିବା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ନେବା —To partition a thing into shares amongst each other.