ଭଚକାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭଚକାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଧମକାଇବା; ଭୟ ଦେଖାଇବା; ଭୀତଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା —୧. To threaten; to stun a person with fear; to terrify a person.
୨. ପଶ୍ଚା— ଦ୍ଧାବକକୁ ଏଡ଼ବା; ଭଚକା ମାରିବା —୨. To evade a chase.
୩. ଭଣ୍ଡାଇବା —୩. To put off a person on some excuse.