ଭବିଷ୍ୟତ

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭବିଷ୍ୟତ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ଭବିଷ୍ୟତ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

ଯାହା ପରେ ଘଟିବ —Future.

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଆଗାମୀ ସମୟ —୧. The future.
୨. ଭବିଷ୍ୟତ୍ ଘଟନା —୨. Future event.