ମଉଳ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମଉଳ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ମୌଳି)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ମସ୍ତକ —୧. Head.
୨. ଦେବମୂର୍ତ୍ତିର ମସ୍ତକରେ ଥିବା ମୁକୁଟ —୨ Crown on the head of an image.

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - (ଲକ୍ଷଣାର୍ଥ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଶ୍ରେଣୀମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ — (figurative) Best of a class.

(ଉ— ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁ ଗୁନ୍ଥି ଚକିତ ସହସା ଦେଖିଲା ଯୁବା—ମଉଳି ରାଧାନାଥ. ଯଯାତି)