ମଉଳା ଭଞ୍ଜା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମଉଳା ଭଞ୍ଜା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ମୌଳି)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଚାଳଘରର ମଥାନ ବା ତୁଳି —୧. The ridge or topmost strip a trangular thatch.
୨. ଚାଳଘରର ଦୁଇ ଚାଳର ମଥାନ ମଧ୍ୟରେ ପରାଯିବା ଏକ ହାତ ଚଉଡ଼ା ଛଣର ତାଟି —୨. A plate of straw put on the ridge of gabled thatches.