ମଏଦା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମଏଦା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ସମାଦ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଗୋଧୂମର ସୂକ୍ଷ୍ମଚୂର୍ଣ୍ଣ —Fine fiour of wheat.

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ —ମଇଦା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଆକାରର ଦାନାବିଶିଷ୍ଟ ଖଦଡ଼ା ଚୂନାକୁ ଅଟା ବୋଲାଯାଏ]