ମଏଲ୍

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମଏଲ୍

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ମଲ୍ ମଲ୍, ମଲ୍, ଅଏଲ୍ମତ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ଅ[ସମ୍ପାଦନା]

ହାତୀ ଉପରେ ଆରୋହୀ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ହାତୀକୁ ଆଣ୍ଠୋଇବା ନିମନ୍ତେ ମାହୁନ୍ତଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଡାକ — The driver's call to an elephant to kneel down that it may be mounted on