ମଏ ମନ୍ତା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମଏ ମନ୍ତା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଗ୍ରାମ୍ୟ - ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ମଦମତ୍ତ)[ସମ୍ପାଦନା]

ମତ୍ତ; ଉନ୍ନତ୍ତ — Wholly absorbed; intoxicated.

(ଉ—ହରି ରସେ ମଦ୍ୟ ପାନେ ସର୍ବେ ମଏମତ୍ତା ପ୍ରାଚୀ. ବ୍ରହ୍ମନିରୂପଣଗୀତା)