ମଏ ଯିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମଏ ଯିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. (ପଶୁ ଆଦି; ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ) ସଙ୍ଗମ କରିବା — ୧. To copulate (said of beasts)
୨. (ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଆଦି) ଋତୁମତୀ ହେବା — ୨. To have menses (said animals in rut); to be in heat.