ମକଦମା ବାଜ୍

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମକଦମା ବାଜ୍

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ମକଦମାବାଜୀ—ବି)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷଣ - (ଆରବୀ - ମୁକଦବାଜ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

ମାମଲା ପ୍ରିୟ — Addicted to litigation; litigious.