ମକଦମା ଲଢ଼ିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମକଦମା ଲଢ଼ିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରି. (କଚିରିଆ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଅପର ପକ୍ଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣାପକ୍ଷର ଜୟଲାଭ ପାଇଁ ଅଦାଲତରେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା —To contest a suit.