ମକୁପ୍

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମକୁପ୍

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

[ମକପି(ଫି(ବି)—ବି]

ବୈଦେଶିକ - ବିଣ—(ଫା, ମୌକୁଫ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

ସମୟାନ୍ତରକୁ ଗଡ଼ିଯିବା —Postponed; deferred.

(ଯଥା—ଖଞ୍ଜଣା ବର୍ଷକ ସକାଶେ କରାଗଲା) ===

ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ମହଲତ —Postponement.