ମକୁଷ୍ଠ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମକୁଷ୍ଠ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ମକୁଷ୍ଟକ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବନ୍ୟ ମୁଗ୍ଧ;ବିଶେଷଣ - ମୂଗ —A kind of wild pulse grain; Phaselous Aconitifolius.

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ମନ୍ଦଗାମୀ; ମନ୍ଥର — Moving slowly.