ମତାବଲମ୍ୱନ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମତାବଲମ୍ୱନ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ମତାଶ୍ରୟ, ମତାନୁବର୍ତ୍ତୀତ, ମତାନୁସରଣଅନ୍ୟରୂପ

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (୬ଷ୍ଠୀ ତତ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଗୋଟିଏ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା; ଗୋଟିଏ ମତ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା — ୧. Acceptance of a particular opinion; following of an opinion orr tenet.
୨. କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରଣ — ୨. Acting according to the opinion of another; subserviency to the wish of another person.