ମନୋବିଜ୍ଞାନ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମନୋବିଜ୍ଞାନ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବହାର, ମ. ପ. ଲୋ, ମନ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନଶାସ୍ତ୍ରଦ୍ୱାରା ମନୋବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ —Psychology.