ମୁଁ

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ

ମୁଁ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

(file)

(ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା—ମୁଁ ଇଁ, ମୁ, ମୁଇ; ମୁଞ୍ଜି ମରହଟି—ମାଁ)

(ମୁ, ମଇଁ—ଅନ୍ୟରୂପ)

  • (file)

ଦେଶଜ - ସର୍ବନାମ, (ସଂସ୍କୃତ - ଅସ୍ମଦ, ପ୍ରା. ମି.)[ସମ୍ପାଦନା]

ମୁହିଁ

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ —ଏହା ଆମ୍ଭେ'ର ଅନାଦରାର୍ଥକ ରୂପ)