ମୌଳିକ

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ

ମୌଳିକ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  • (file)
  • (file)

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - (ମୂଳ+ସମ୍ୱନ୍ଧାର୍ଥେ. ଇକ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ମୂଳୀଭୂତ; ମୂଳସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ —୧. Radical; fundamental.
୨. ଆଦି; ପ୍ରାଥମିକ —୨. Primary; original; primordial.
୩. ପ୍ରଧାନ —୩. Principal.
୪. ସଦବଂଶ ଜାତ —୪. Born of a noble family; of gentle birth.