ଯଥାମୁଖୀନ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଯଥାମୁଖୀନ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଯଥାମୁଖୀନା—ସ୍ତ୍ରୀ) 

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - ପୁଲିଙ୍ଗ -[ସମ୍ପାଦନା]

(ଅମୁକର) ମୁହଁକୁ ସିଧାରେ ଚାହିଁଥିବା — Looking straight at (Apte).