ଯବକ୍ଷାରଜାନ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଯବକ୍ଷାରଜାନ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଆଧୁନିକ)[ସମ୍ପାଦନା]

ବାୟୁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ମୌଳିକ ବାସ୍ପ—ଉପାଦାନ —Nitrogen.

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ — ବାୟର ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅମ୍ଳଜାନ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାସ୍ପ)