ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଆଧୁନିକ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଆମୋରିକାର ସମ୍ମିଳିତ ରାଜ୍ୟମାନ — ୧. The United States of America
୨. ଇଂଲଣ୍ଡ, ସ୍କଟଲଣ୍ଡ ଓ ଆୟରଲଣ୍ଡ — ୨. The United kingdom of England, Scotland and Ireland.