ରଇତ ବସାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ରଇତ ବସାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରି.[ସମ୍ପାଦନା]

କୌଣସି ଅନଧିକୃତ ଜମିରେ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରଇତରୂପେ ଦଖଲ ଦେବା — To settle new rayats on a vacant land.