ରକ୍ତ ଦୁଷ୍ଟି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ରକ୍ତ ଦୁଷ୍ଟି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ରକ୍ତର ଦୂଷିତ ଅବସ୍ଥା —Improverished or impure blood; tainted orvitiated condition of blood.

[ ଦ୍ର— ଏଛିଯୋଗୁଁ ନାନାରୋଗ ହୁଏ ରକ୍ତରେ କୌଣସି ବିଷ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଚର୍ମରୋଗ, ବ୍ରଣ, ବିଚର୍ଚ୍ଚିତା, କୁଷ୍ଠୋଆଦି ରୋଗ ହୁଏ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟେ]