ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ନାଡ଼ି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ନାଡ଼ି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ନାଡ଼ି (ଡ଼ୀ)— ଅନ୍ୟରୂପ)

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେହର ଶିରା; ନାଡ଼ୀ —Artery.