ଲକ୍ଷିତୋପଲକ୍ଷଣା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଲକ୍ଷିତୋପଲକ୍ଷଣା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ବିଶେଷ —A figure of speech in which the whole is hinted by the mention of a part.

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ — ଏଥିରେ ବସ୍ତୁର ଅଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନାଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ ବସ୍ତୁର ସୂଚନା କରାଯାଏ]