ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରୁଷ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରୁଷ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବି—(ସଂସ୍କୃତ - ଲକ୍ଷ୍ମୀବାନ୍+ପରୁଷ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି; ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି —୧. A lucky or fortunate man.
୨. ସୁଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ; ବ୍ୟକ୍ତି —୨. A person possessing auspicious marks.