ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତୀ—ସ୍ତ୍ରୀ) 

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - ପୁଲିଙ୍ଗ - ଓ ସ୍ତ୍ରୀ (ସଂସ୍କୃତ - ଲକ୍ଷ୍ମୀବତ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

ଭାଗ୍ୟବାନ୍ — Fortunate; lucky.