ଲଗାଣିଆଁ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଲଗାଣିଆଁ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - ୧ ଲଗାଣଯୁକ୍ତ (ପାଗ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. Stormy (weather) :୨. ଅବିଚ୍ଛନ୍ନ —୨. Continuous.

୩. ଲଗାଣି (ଦେଖ) - —୩. Lagāṇi (See)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ପିଆଦା; କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତଲବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପିଆଦା —A peon deputed to summon or bring a person.