ଲୁହା ମଳି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଲୁହା ମଳି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -(ସଂସ୍କୃତ - ମଣ୍ଡର, ଲୋହମଳ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଲୌହ-ମଳ, ଲୁହାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ତହିଁରୁ ବାହାରିବା ମଳ; ମଣ୍ଡର — Scoriae.