ଶଅରୁଣୀ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶଅରୁଣୀ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - ସ୍ତ୍ରୀ[ସମ୍ପାଦନା]

ଶଅର ଜାତିୟ ସ୍ତ୍ରୀ — A female of the ṡa-ara caste.

[ଉ—ଶଅରୁଣୀଙ୍କର ଜାମୁଡ଼ ଳି ନାଟ—କେଳାର ହାବୁଡ଼ା ଗୀତ ନନ୍ଦକିଶୋର ନିର୍ଝରିଣୀ]