ଶକ୍ତିମତ୍ତା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶକ୍ତିମତ୍ତା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବି—(ଶକ୍ତିମତ୍+ଭାବାର୍ଥେ ତା)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା — ୧. Competence.
୨. ଶକ୍ତିଶାଳିତା — ୨. The state or condition of being powerful; potentiality.