ଶକ୍ତି ଉପାସନା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶକ୍ତି ଉପାସନା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସ. ଶକ୍ତ୍ୟପାସନା)[ସମ୍ପାଦନା]

ତନ୍ତ୍ର ମତାନୁସାରେ ଦୂର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା —The worship of Durgā according to the tantric rites.