ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. କାଶ୍ମୀର ଦେଶ —୧. The country of Kashmere in India.
୨. କାଶ୍ମୀର ଦେଶବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି —୨. An inhabitant of Kashmere.
୩. ଭୂମି; ଜମି (ହିନ୍ଦୀ - ଶ.) — ୩. Land.