ଷଡଙ୍ଗ ନ୍ୟାସ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଷଡଙ୍ଗ ନ୍ୟାସ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେବପୂଜାରେ ଛଅଗୋଟି ଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁ କରାଯିବା ନ୍ୟାସ ବା ଅଙ୍ଗୁଳି ସ୍ପର୍ଶନ; ଷଡଙ୍ଗ ୪ (ଦେଖ) - —The rite of touching ୬ specified parts of the worshipper's body while performing the worship of a Deity.