ଷଡ଼ବିକାର

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଷଡ଼ବିକାର

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ଷଡ୍ୱିକାର—ସଂସ୍କୃତ - ରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଷଟ୍+ବିକାର)[ସମ୍ପାଦନା]

ଜନ୍ମ, ସ୍ଥିତି, ବୃଦ୍ଧି, ପରିମାଣ; କ୍ଷୟ ଓ ବିନାଶ, ଏହିରୂପ ପ୍ରାଣୀର ଛଅଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଅବସ୍ଥା —Six transformations which an animate being undergoes during its earthly existence.

[ଉ—ସ୍ୱଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେ ଜନ୍ମଇ ଏ ଷଡବିକାରେ ଜଗନ୍ନାଥ. ଭାଗବତ]