ଷଡିଙ୍ଗି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଷଡିଙ୍ଗି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

[ଷଡିଙ୍ଗିଆଣୀ—ଦେଶଜ - ସ୍ତ୍ରୀ] 

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - ପୁଲିଙ୍ଗ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଷଡଙ୍ଗୀ (ଦେଖ) - —Shardaṅgī (See)

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ଗଡଜାତ) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଶାଳୁଆ ଗଛ — The 'Ṡāḻa' tree.

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ —ଏଥିର ଫଳ ରାନ୍ଧି ତେଲ ବାହାର କରନ୍ତି]